W Polsce ponownie nastapi zmiana sezonu rozgrywek. W zawodach rangi międzynarodowej będziemy stosować się do przepisów europejskich i światowych.
Jak czytamy na stronie PZBad : ''Na mocy uchwały nr 201/2018/XIII Zarządu PZBad, zostaje zmieniony termin sezonu rozgrywek PZBad na rok 2019 i lata następne, który będzie trwać od 1 września do 31 sierpnia, tym samym przywraca się system rozgrywek wg. roku szkolnego. Mając na uwadze powyższe, zostaje wydłużony sezon rozgrywek 2018 i będzie trwać do 31 sierpnia 2019 roku dla wszystkich kategorii wiekowych."