Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu trenera Andrzeja Janeckiego.
Nie znajdujemy słów, aby opisać, jak bardzo jesteśmy zasmuceni.
Andrzej był wspaniałym, godnym zaufania człowiekiem, pełnym szacunku wobec innych.
Ta smutna wiadomość bardzo nas poruszyła.
Pamięć o Nim na zawsze w nas przetrwa i stanie się pięknym wspomnieniem.
Jego strata spowodowała pustkę w życiu wszystkich, którzy go znali.

Wstrząśnięci wiadomością o śmierci Andrzeja, przesyłamy Rodzinie najgłębsze wyrazy współczucia i żalu.

Zarząd
Mazowieckiego Okręgowego
Związku Badmintona