W dniach 26-27 września 2020 roku w hali SP 375 przy ul.Abrahama 10 w Warszawie odbędzie się Warszawska Olimpiada Młodzieży juniorów i młodzików.

KOMUNIKAT TURNIEJU

TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW.

Juniorzy:

sobota 19 września 2020r. godz. 22.00. - zamknięcie listy zgłoszeń,

wtorek 22 września 2020r. godz. 20.00. - losowanie,

czwartek 24 września 2020r. - informacja o godz. rozpoczęcia poszczególnych gier

sobota 26 września 2020r. godz. 09.00. - początek gier.

Młodzicy:

sobota 19 września 2020r. godz. 22.00. - zamknięcie listy zgłoszeń,

wtorek 22 września 2020r. godz. 20.00. - losowanie,

czwartek 24 września 2020r. - informacja o godz. rozpoczęcia poszczególnych gier

sobota 26 września 2020r. godz. 10.00. - początek gier.

niedziela 27 września 2020r. godz. 10.00. - ewentualne dokończenie zawodów.

ZASADY UCZESTNICTWA.

4.1. Prawo startu w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży mają wyłącznie zawodnicy posiadający nr ewidencyjny PESEL.

4.2. Prawo startu w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży mają wyłącznie zawodnicy posiadający, w dniu zamknięcia listy

zgłoszeń, aktualny rejestr PZBad., klubu z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. W zgłoszeniu do zawodów należy podać

pełną nazwę klubu zgodną z wpisem do ewidencji stowarzyszeń lub KRS.

4.3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

4.4. Prawo startu ze względu na wiek mają:

w kategorii juniorów (18-19 lat) - urodzeni w latach 2001-2002.

w kategorii młodzików (12-15 lat) - urodzeni w latach 2005-2008.